FieldPie: Saha Otomasyonu - Raporlama ve Dashboardlar

FieldPie, online veya offline olarak sahadaki tüm verileri kolayca toplar, toplanan verileri analiz etmek ve raporlamak için güçlü analiz araçları ve yönetimsel raporlar sunar.