Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Evatro Yazılım Bilişim Teknolojileri A.Ş . (“Şirket”) ile www.fieldpie.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Uygulama birkaç üyelik paketi halinde sunulmaktadır:
• Saha Satış & Dağıtım
• Saha Servis & Yönetim
• Saha Denetim & Kontrol
• Saha Operasyon
Bu paketlerin özellikleri ve aralarındaki farklarla ilgili olarak geniş bilgi web sitemizde yer almaktadır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı saha ekibi yönetimi web ve mobil uygulamalarından (“Uygulama(lar)”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

• Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmak için Site’ye kaydolurken Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Söz konusu bilgilerde, Kullanıcı tarafından herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu bilgileri Şirket’e bildirmek ile yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından Şirket sorumlu değildir.

• Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi onaylamak için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin söz konusu işletmeden gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

• Kullanıcı, Uygulama hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir edemez.

• Kullanıcı; Site’ye erişim için Kullanıcı’ya Şirket tarafından verilen şifrenin gizli tutulmasından sorumludur. Şifrenin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka bir şekilde ihlali saptandığında, Kullanıcı derhal Şirket’e bu durumu bildirmek ile yükümlüdür. Aksi halde Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilerek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

• Kullanıcı, Uygulama’yı yasal mevzuat hükümlerine uygun faaliyetler için kullanacağını işbu Sözleşme ve Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

• Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

• Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecek olup, Uygulama’ya erişimin kontrolü ve erişim izninin veya iptalinin kararı her zaman bir nedene bağlı olmaksızın Kullanıcı’ya aittir.

• Kullanıcı tarafından Site’de beyan edilen İçerik’e ait mülkiyet ve sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu İçerik’in yol açabileceği kayıp ve zararlara ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanabilir.

• Kullanıcı, Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

• Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder.

• Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir. Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in yedeklemesinden Kullanıcı sorumludur.

• Şirket, hizmet verdiği mobil uygulamaların her zaman son iki majör versiyonuna destek vereceğini taahhüt eder. Kullanıcıların kullandığı cihazların versiyonlarından dolayı uygulama çalışmaması veya buna bağlı olarak veri kayıplarından Şirket sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcı, Şirket’in işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan İçerik ve diğer bilgileri üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklayabileceğini ve kullanacağını kabul eder. Şirket, İçerik ve diğer bilgileri yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi durumunda yetkili makamlarla paylaşılabilir.

• Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

• Kullanıcı, Uygulama’daki iletişim araçlarını (mesajlaşma ve duyuru araçları gibi) yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; söz konusu iletişim araçlarını karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

• Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

• Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4. Ödeme Koşulları

• Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

• Kullanıcı, Şirket’in kampanya yapması halinde Uygulama’yı Site’de belirtilen süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme süresinin bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, kullanılan paketin türü, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir.

• Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir.

• Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

• Kullanıcı tarafından süre bitiminden 10 (on) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her süre bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

• Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

• Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgileri; üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler tarafında saklanabilecektir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

• Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

• Kullanıcı www.fieldpie.com’un doğrudan rakibi ise, www.fieldpie.com’un önceden yazılı iznini almaksızın Uygulama’yı kullanamaz. Buna ilaveten, Uygulama’nın erişilebilirliği, performansı ve işlevselliğini kontrol etme, kıyaslama ya da diğer rekabet amaçlı niyetlerle Uygulama’ya erişemez.

• Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

• Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

6. Sorumluluğun Kısıtlanması

• Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

• Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

• IOS ve Android tarafından gerçekleştirilen makro değişiklikler veya bu platformlardaki yazılımlardan kaynaklı sorunlar yüzünden Şirket sorumlu tutulamaz.

• PC, Tablet veya Smartphone’da oluşabilecek donanımsal hatalar, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bundan dolayı Uygulama’da oluşacak sorunlar ve bu sorunlara bağlı oluşabilecek veri kayıplarından Şirket sorumlu tutulamaz.

• Mobil Uygulama’nın performansı, çalışma hızı ve pil tüketimi cihaz ve modellerde farklılık gösterebilir. Uygulama’dan kaynaklı olarak data paketinin aşımı vb. gibi durumlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

• Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve taleplere (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

• Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolayı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

7. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

• İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda üyelik kaydının yapılması ile birlikte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

• İşbu Sözleşme, aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

• Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

• Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

• Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

• Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

8. Muhtelif Hükümler

• İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

• İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

• Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

• İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.